Back to top anchor
Menu Close

Ngā Kōkiri Whāngai o te mahere whakatinana rautaki 2018-2021

Back to content top anchor

Kua oti te mahere whakatinana me ngā kōkiri whāinga pūtea e whai ake nei kia āhei ai Te Tumu Whakata Taonga, me te hapori tārei kiriata Māori ki te whakatutuki i ngā whāinga o Te Rautaki Māori 2018-21. 

Ngā mahi mō nāianei (Kohitātea-Pipiri 2018) 

Mahere Whakatinana 

 • Ka whakapiki haere tonu te mahi whakapakari a Te Tumu Whakaata Taonga mā roto i āna kaupapa whakawhanake āheinga ahurea, tae atu ki ngā kaupapa ako i te Reo me ngā Tikanga, me te whakaharatau i ngā waiata. 
 • Ka arotake haere tonu i ngā whakaritenga, tikanga mahi hoki kia tino wātea ngā tūranga mahi ki te tangata Māori, tae atu ki ngā tūranga whakatau tikanga, hei kanohi mō te whakahaere i waenga i te ahumahi. 
 • Ka whakatūria te tūranga Pou Whakahaere i mua i te mutunga o te marama o Haratua 2018. 
 • Ka kawe rangahau hei whakapiki i te mōhio, māramatanga hoki ki te ahumahi kiriata Māori. 
 • Ka tautohutia ngā maioro me ngā whāinga wāhi mō ngā kaitārei kiriata Māori. 
 • Ka aromātai i ngā kōkiri o mua, o naianei hoki hei tautohu i ngā kahanga me ngā ngoikoretanga. 

Ngā kōkiri whāngai pūtea 

 • Te Pūtea Hiranga Kiriata Māori - He whakawhiwhinga ā-tau hei whakatairanga i te hiranga i te ahumahi kiriata, mā ngā kaitārei kiriata Māori kua eke nei ā rātou mahi ki ngā taumata o te motu, o te ao hoki/rānei. 
 • Aho Shorts – He pūtea tuku mō ngā kiriata āhua poto mā roto i tā mātou kōtuinga ki Ngā Aho Whakaari.

Ngā mahi mō Waenganui (Hōngongoi 2018 - Pipiri 2019) 

Mahere Whakatinana 

 • Ka arotake i ngā kaupapa whakawhanake mō Te Tumu Whakaata Taonga mō ngā kiriata Māori. 
 • Ka tūhura huarahi hei whakatika i ngā wāhi kei te hapa, ki te tautoko hoki i te hapori tārei kiriata Māori ki te whakapakari pūmanawa, ki te whakawhanake kaupapa hoki. 
 • Ka hanga mahere kōtuinga Māori hei whakapiki i te āheinga me ngā rawa mahi taketake o te ahumahi kiriata Māori. 
 • Ka hanga ritenga me ētahi aratohu whakatau take mō ngā kai Māori i roto i ngā kiriata, mō te whāngai pūtea hoki, tae atu ki te huanga ake o ētahi "aratohu haumaru ahurea" mō te ahumahi, me te hunga whai pānga. 
 • Ka whakatūria tētahi hui ā-tau me tētahi awheawhe whakatakoto tikanga, hei whakapai ake i ngā whakawhitiwhiti kōrero, noho ngātahi hoki ki te ahumahi kiriata Māori i runga i te mahi kōtui ki Ngā Aho Whakaari. 

Ngā kōkiri whāngai pūtea 

 • Ngā Kōkiri Kiriata Nui o Te Rautaki – He kōkiri whāngai pikitia takitahi, tae atu ki te $2m, mō ngā kiriata nā te Māori i mahi. 
 • He pūtea tautoko kiriata nui – He tautoko ahurei mō ngā rōpū tārei kiriata Māori, ka whāngaia mā roto i te Kōkiri Kiriata Nui o Te Rautaki . 
 • He Pounamu (A Treasure) Tētahi Pūtea Kiriata Reo Māori Roroa – He pūtea mauroa tae atu ki te $2.5m mō ia kiriata reo Māori whakaari pakiwaitara. 
 • Te Pūtea Whakawhanake i Te Reo – Tētahi pūtea tāwariwari mō te whakawhanake kiriata reo Māori popoto, ngā kiriata arotahi me ngā kai mō te ipurangi. 
 • Tuakana teina – He kaupapa tohutohu mā ngā Kaihautū Māori, Ringatoi Māori me ngā Kaituhi e mahi tahi nei me te hunga auaha Māori. 
 • Te Pūtea Whakawhanake Rangatahi – He whakawhiwhinga mā ngā tōpūtanga me ngā whakahaere kia āhei ai rātou te whakahaere kaupapa mā ngā ringatoi Māori taiohi. 
 • He Ara – He pūtea toha whānui mō te whakawhanaketanga i ngā kaupapa kiriata Māori roroa, nō te Moana-nui-a-Kiwa hoki. 
 • He whakapiringa tangata auaha Māori – He whakapiringa mā ngā tāngata auaha Māori ki ngā kiriata nunui ā-motu, ā-ao anō hoki. 

The following action plan and funding initiatives have been established to enable Te Tumu Whakaata Taonga, with the Māori film-making community, to achieve the objectives of Te Rautaki Māori strategy 2018-21. 

Short term (Jan-June 2018)

Action Plan

 • Improve Te Tumu Whakaata Taonga cultural capacity through continuing development programmes, including te reo and tikanga classes, and waiata practice. 
 • Review recruitment processes and procedures to ensure jobs are accessible to Māori, including senior decision-making and industry-facing roles. 
 • Establish Pou Whakahaere role by May 2018. 
 • Undertake research to increase knowledge and understanding of the Māori film industry. 
 • Identify barriers and opportunities for Māori filmmakers. 
 • Evaluate previous and current Māori-focussed initiatives to identify strengths and weaknesses

Funding initiatives 

 • Māori Screen Excellence Award – An annual grant celebrating creative excellence in the screen industry, for Māori filmmkers whose work has achieved national and/or international recognition. 
 • Aho Shorts – Māori short film production grants through our partnership with Ngā Aho Whakaari. 

Medium Term (July 2018 - June 2019)

Action Plan 

 • Review existing Te Tumu Whakaata Taonga development programmes for Māori films. 
 • Explore ways to address gaps, and support the Māori filmmaking community to build capability and develop projects. 
 • Create a Māori partnerhip plan to help build capaciity and infrastructure within the Māori film industry. 
 • Develop frameworks and guidelines to assist with decision-making about Māori film content and funding including the creation of “cultural safety guidelines” for the industry and stakeholders. 
 • Facilitate an annual hui and development workshop to improve communication and engagement with the Māori film industry, in partnership with Ngā Aho Whakaari. 

Funding Initiatives 

 • Te Rautaki Māori Feature Film Initiatives – One-off production financing initiative of up to $2m for films by Māori. 
 • Feature film support fund – Bespoke support for Māori filmmaking teams funded through Te Rautaki Māori Feature Film initiative. 
 • He Pounamu (A Treasure) Te Reo Māori feature Film Fund – On-going production funding of up to $2.5m per dramatic feature film in Te Reo Māori. 
 • Te Reo Development Fund – Flexible fund for development of Te Reo Māori shorts, features and online content. 
 • Tuakana teina – Mentoring support for Māori Producers, Directors and Writers working with Māori talent. 
 • Development Fund – Grants for collectives and organisations to run programmes for young Māori creatives. 
 • He Ara – Devolved funding for the development of Māori and Pasifika feature film projects. 
 • Māori talent attachments – Attachments for Māori talent on New Zealand and international feature films. 
Last updated: 
Monday, 30 April 2018

Get funding and support